25591207 1

25591207 2

DSCF6111

 

       วันที่ 7 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริหารงานวิชาการโรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนและครูผู้ฝึกสอน ที่เข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการในงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยมี ผ.อ. ปราณี กระทุ่มเขตต์ เป็นประธาน