โรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล” เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปีการศึกษา 2560  ดังนี้

 

         คลิ๊กอ่านรายละเอียด