ด้วยโรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49 ดังรายละเอียด

 

คลิ๊กดูรายละเอียด